Pale wielkośrednicowe osiągają średnice od 80 cm do 200 cm i długości do 50 m. Mogą być wykonywane przez wiercenie w rurach osłonowych lub w zawiesinie bentonitowej albo ciągłym świdrem ślimakowym w technologii CFA (w tym przypadku osiągają średnice do 100 cm i długości do 30 m). Bezpośrednio po wypełnieniu wywierconego otworu betonem instalowane jest zbrojenie pala.

Zalety:

  • duża nośność zewnętrzna pala w gruncie
  • duża sztywność i nośność wewnętrzna trzonu pala
  • możliwość zastąpienia przez pale wielkośrednicowe głębokich fundamentów masywnych (np. kesonów),
  • ekonomiczne wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych (np. w porównaniu z fundamentami masywnymi z kesonów)
  • prace fundamentowe wykonywane z powierzchni terenu

schemat_pale_wielkosrednicowe_427_01